Finančně-poradenské společnosti spojují své síly v jedné společné asociaci. Na tomto se dohodli členové asociací USF a AFIZ, kteří tímto chtějí sjednotit trh v rámci jednotného sdružení s názvem Česká asociace společnosti finančního poradenství a zprostředkování. Nové sdružení bude mít celkem 27 členských firem, což je historicky nejsilnější zastoupení, jakého kdy finanční zprostředkovatelé a poradci dosáhli.

Záměrem vzniku velké asociace je právě prosazování svých zájmů oproti velkým hráčům, jako je Ministerstvo financí či Česká národní banka. Jedná se zvláště o aktivity, které povedou ke kultivaci trhu, ochraně spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti. Jak vysvětluje Petr Stuchlík, zakladatel společnosti Fincentrum „Bude proaktivně řešit stížnosti klientů na neprofesionální práci finančních poradců, nastavovat praktickou informační povinnost pro klienty s cílem zabránit missellingu a vyžadovat u členských firem nastavení kontrolních mechanismů.