Pojistná smlouva často skrývá mnoho odborných výrazů, se kterými je dobré se seznámit ještě před sjednáním pojištění.


Jedná se například o limit a sublimit pojistného plnění. Limitem pojistného plnění je nejvyšší možná hranice pojistného plnění – tedy maximální částka, kterou může pojišťovna vyplatit. Na druhou stranu sublimit pojistného plnění, je maximální výše pojistného plnění, která se vztahuje na určitý předmět či skupinu předmětů. Tedy například nejvyšší částka, kterou Vám pojišťovna zaplatí v případě, že dojde k vandalismu.


Dalšími často nevyjasněnými pojmy, bývá cena časová a nová. Při pojištění na novou cenu vyplatí pojišťovna při pojistné události částku, která odpovídá ceně, za kterou by bylo možné v daném místě a čase zakoupit stejnou, popřípadě alespoň srovnatelnou věc znovu. Časová cena je potom ta, kterou měla věc těsně před pojistnou událostí. Zohledňuje opotřebení a znehodnocení, případně zhodnocení dané věci.


Nejčastějším dotazovaným pojmem je indexace pojištění. V tomto případě jde o navyšování pojistné částky o inflaci, kterou vyhlašuje Český statistický úřad. Tato aktualizace se provádí ke dni výročí počátku pojištění a navyšuje také běžně placené pojistné.


V pojistných smlouvách se samozřejmě vyskytuje mnohem více pojmů a mimo teoretické znalosti, je třeba si poradit i v praktických případech, jako je nahlášení škodné události či vyplnění hlášení. V případě, že budete mít zájem se s čímkoli ohledně Vašich pojistných smluv poradit, popřípadě byste rádi prodiskutovali možnosti založení nového pojištění, neváhejte a kontaktujte naše finanční poradce. Vysvětlí Vám veškeré pojmy a proberou s Vámi výhody a nevýhody jednotlivých možností.