Daň z nemovitosti je místní daň, která se platí každý rok do konce května. Tuto daň je povinný platit každý majitel nemovitosti. Daň se platí na základě daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Toto při znání se podává pouze jednou a to po koupi nemovitosti. Potom už pouze každý rok v květnu zaplatíte předepsanou částku.

Existují ale také výjimky, které mohou daň platit později. Jedná se o případy, kdy je daň vyměřena vyšší než 5.000,-Kč (plátci mají předepsané dvě stejné splátky na konci května a na konci listopadu).

Druhou výjimkou jsou poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb. Ti mají předepsané dvě stejné splátky, jednu do konce srpna a druhou do konce listopadu.

Nezapomeňte a zkontrolujte si splnění povinnosti i vy. Pokud koupíte nemovitost s našimi realitními makléři, vypracují daňové přiznání za Vás a odpoví Vám na všechny otázky k dani z nemovitosti.