Daňový odpočet je možné využít u vybraných smluv životního pojištění, penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření. Tyto produkty jsou podporovány státem. Nezdanitelné položky se uplatňují vždy až za celý kalendářní rok a v případě jejich uplatnění vzniká po provedeném ročním zúčtování nebo podaném daňovém přiznání nárok na daňovou vratku. Podmínkou je však, že byly zaplaceny vyšší daňové zálohy, než odpovídá roční daňové povinnosti. Maximální daňové úspory dosáhnou občané měsíčně spořící 2.000,-Kč a více na penzijní připojištění a 1.000,-Kč a více na životním pojištění.


Dalším produktem, který může klientům přinést daňové odpočty je úvěr od banky nebo stavební spořitelny, který je určený na realizaci vlastního bydlení. Účelem tedy může být koupě, rekonstrukce, výstavba apod. Stát tímto podporuje vlastní bydlení a poskytuje možnost odečíst si úroky z úvěru až do výše 300.000,-Kč. Potvrzení o zaplacených úrocích zasílá banka automaticky, většinou během ledna. Toto potvrzení je nutné přiložit k daňovému přiznání.


Přemýšlíte, zda i vy nemáte smlouvy, které by se mohli daňově uplatnit? Kontaktujte naše finanční poradce. Poradí Vám, jaké smlouvy je možné použít pro daňový odpočet.