Přiznání k dani z věcí nemovitých je nutné podat do 31. ledna 2020. Povinným v tomto roce je každý, kdo nabyl v roce 2019 novou nemovitost, tedy •pozemek •stavbu •bytovou jednotku •nebytovou jednotku.

Pro podání je nutné využít bleděmodrý formulář, nebo je možné přiznání vyplnit elektronicky. Kdo vlastní datovou schránku, je nutné toto přiznání odeslat přes ní.

Ovšem v případě, že jste daňové přiznání podali již v minulosti a nezměnily se u Vás žádné majetkové skutečnosti, které by mohly ovlivnit daň, povinnost podávat přiznání nemáte.

Samotnou platbu musí všichni poplatníci provést do 1. června 2020.