Úrokové sazby hypoték klesali s malými přestávkami téměř osm let. Nyní přichází obrat, protože dle odborníků prostor pro další poklesy již není. Největším dosavadním zásahem do úvěrů bylo nabytí účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru v prosinci 2016.


Banky se nyní proti riziku nesplácení úvěrů zajišťují. Ještě před schválením úvěru si dělají o každém žadateli o úvěr skóring, kde
zhodnotí schopnost klienta dlouhodobě úvěr splácet a v případě schválení úvěru, často vyžadují takzvané pojištění schopnosti splácet.


V současné době je tedy dobré seznámit klienty s možností nárůstu sazeb, ať už se jedná o klienty s novým úvěrem, nebo ty kterým končí fixace a plánují úvěr refinancovat. Poradci často radí klientům do budoucna odkládat si část finančních prostředků jako rezervu. Ta se dá samozřejmě použít pro nečekané události, z části může umořit dlužnou částku anebo z ní dotovat splátku.