Mnoho klientů nevidí invaliditu jako velkou překážku pro kvalitní a zajištěný život. Při nastavování životních pojištění často argumentují tím, že v případě invalidity stát přeci vyplácí invalidní důchod. Jaké jsou ale aktuální částky invalidního důchodu?


Měsíční částka invalidního důchodu závisí na příjmech před přiznáním invalidity, které člověk získá v době pojištění a přiznaném stupni invalidity. V současnosti ale náhradový poměr nedosahuje ani 20 %. Navíc samotná doba pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně, není započítávaná mezi náhradní dobu pojištění pro výpočet starobního důchodu. Stát totiž předpokládá, že příjemci budou u důchodu vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na nemocenském pojištění.


V roce 2018 lze vypočítat, že i občané s vysokou průměrnou mzdou v současné hodnotě za odpracované roky před přiznáním invalidity, nemají invalidní důchod vyšší než 10.000,-Kč. Bohužel ani pracovní trh není příliš příznivý vůči lidem s invalidním důchodem, tudíž většinou nastává velký pokles životní úrovně. Největší zásah potom pociťují lidé, kteří splácí hypoteční úvěr, nebo mají před sebou výchovu dětí. Nechte si poradit zkušeným finančním poradcem s nastavením Vaší životní pojistky. Pobaví se s Vámi o tom, jaké mohou mít důsledky různé nenadálé situace a propočítá Vám pojištění tak, aby pokrylo veškeré důležité náklady ve Vašem životě.