Jste osobou samostatně výdělečně činnou a přemýšlíte o koupi vysněného bydlení? Pokud uvažujete o hypotečním úvěru, je nutné brát v potaz specifika, které se pro podnikatele váží k získání úvěru. Největším rozdílem pro žadatele OSVČ je prokazování bonity. Pro banku je totiž pro schválení hypotéky podmínka uspokojivé bonity žadatele základní podmínkou. Po klasickém zaměstnanci banka požaduje potvrzení o příjmech, které mu vystaví zaměstnavatel. U osoby samostatně výdělečně činné je proces komplikovanější.


Podnikatel dokládá totiž svoje příjmy daňovým přiznáním, někdy stačí poslední, v některých případech banka vyžaduje dvě poslední. Napříč bankami může být OSVČ odlišně posouzen. U jedné banky může mít uznatelný příjem 15.000,-Kč, u druhé například 26.000,-Kč a u třetí třeba 36.000,-Kč. Vždy jde o různé interní propočty, které odlišně pracují s částkami uvedenými na daňovém přiznání. Nejhorší situace většinou nastává u osob, které si záměrně svoje příjmy snižují, tedy optimalizují.


Roli v hodnocení klienta také hraje způsob uplatnění nákladů, zda klient uplatňuje reálné náklady, nebo zohledňuje nějaký výdajový paušál. Jako další hlediska lze vyjmenovat také obrat a obor či předmět podnikání. Pokud tedy jste osoba samostatně výdělečně činná a do budoucna o hypotečním úvěru uvažujete, doporučujeme Vám v dostatečném předstihu nezávazně konzultovat s finančním poradcem podmínky pro jeho získání.