Pronajímáte nemovitost a máte pocit, že si nájemníci povinnosti ze smlouvy vykládají po svém? Dluží Vám peníze za pronájem bytu? Problematika dlužného nájemného tíží širokou řadu pronajímatelů.


Každý pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci úrok z prodlení, od prvního dne po splatnosti nájemného. Výše úroku z prodlení je dokonce stavena v nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kdy výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Jako další ochrana pohledávek od nájemce může sloužit jistota neboli kauce. Na jejím poskytnutí se musí pronajímatel s nájemcem dohodnout v nájemní smlouvě.


Neuhrazení nájemného může být také důvodem pro výpověď z nájmu bytu. V případě nehrazení nájemného a dalších nákladů za dobu alespoň tří měsíců, hrozí nájemci uplatnění výpovědi bez výpovědní doby. Před učiněním tohoto kroku, je pronajímatel povinen vyzvat nájemce k úhradě dlužného nájemného. Oba typy výpovědi musí splňovat několik formálních záležitostí, které je třeba mít správně uvedené.


Pokud není dlužné nájemné uhrazeno i přes několik výzev, nezbývá pronajímateli než se obrátit na soud s žalobou. Je nutné splnit
povinnost úhrady soudního poplatku. Ke kvalifikované přípravě žaloby je doporučováno obrátit se na advokáta, který zajišťuje právní pomoc.


Plánujete pronajímat byt a chcete mít podchycené veškeré formality? Kontaktujte naše realitní makléře. Pomohou Vám najít vhodného nájemce a zajistí, že veškeré smluvní dokumenty budou správně vypracované.