Do řádného starobního důchodu je možné odejít nejdříve po dosažení řádného důchodového věku. Tento věk se liší dle ročnímu narození a u žense zohledňuje počet vychovaných dětí. Do předčasného důchodu je možné odejít, nejdříve v 60 letech, vždy ale s ohledem na vypočtení řádného důchodového věku, od kterého si lze odpočítat maximálně tři roky.


Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením příjmů za předčasnost. Ty se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Termín odchodu do předčasného důchodu tedy ovlivňuje pobíranou měsíční částku starobního důchodu. Dalším ovlivňujícím faktorem je doba pojištění.


Rozdíly při výpočtu mezi předčasným a řádným důchodem pocítí hlavně ti, kteří za produktivního života pobírali vyšší příjmy. Čím vyšší je totiž příjem, tím méně je výhodný s ohledem na měsíční částku odchod do předčasného důchodu.


Chcete se i vy zajistit na stáří? V rámci doplňkového penzijního spoření si můžete již nyní odkládat na vlastní důchod. Naši poradci jsou tu pro Vás, aby s Vámi probrali možnosti na trhu.