Většina Čechů se v době velkých letních prázdnin vydává na krátké nebo dlouhé dovolené, spojené s výlety. Více jak polovina k tomu využívá vlastní dopravu, a to nejčastěji vlastním automobilem. Díky většímu provozu se dopravní nehody stávají častěji, je tedy třeba vědět, jak se v případě nehody zachovat.


Vždy je nutné po nehodě (i při té sebemenší) zastavit a celý úsek označit tak, aby ostatní účastníci dopravního provozu mohli včas zareagovat. V případě, že se Vám bude škoda zdát větší jak 100.000,-Kč na jednom z vozidel, je Vaší povinnosti zavolat k nehodě policii – pokud byste jí nezavolali, pojišťovna by mohla krátit pojistné plnění. V případě, že by z vozidla unikaly kapaliny, jako jsou palivo nebo olej, je také nutné přivolat ještě hasiče.


Po prvotním ujasnění situace je dobré označit si viníka, tedy celou situaci si zrekonstruovat a zapsat. Nejlepší je udělat fotografie ihned na místě nehody. Pokud jsou auta pojízdná a všechny strany nehody se shodnou na viníkovi i celém průběhu nehody, je dobré auty přejet na místo, kde nebudou překážet plynulému provozu. Pokud se ale nemůžete shodnout, a každá strana má jiný výklad situace, je lepší přivolat policii.


Dále je vždy nutné vyplnit Záznam o nehodě. Tento dokument musí být kompletně vyplněný a podepsaný všemi účastníky nehody. Pokud jste viník dopravní nehody, je Vaší povinností nahlásit nehodu co nejdříve své pojišťovně. Pokud jste poškozený, můžete (v případě že máte sjednáno), po své pojišťovně vyžadovat plnění z havarijního pojištění, nebo přímou likvidaci škody. V každém případě je dobré zavolat na asistenci a zjistit, na co máte dle svého platného pojištění nárok.


Víte, jaké máte povinné ručení? Nechte si ho od naších finančních poradců zkontrolovat a zkonzultujte s nimi aktuální nabídky pojišťoven.