Při výpočtu starobního důchodu v Česku je významným způsobem zastoupen prvek solidarity. Díky tomu občasné s vysokými příjmy mají výrazně nižší náhradový poměr při odchodu do starobního důchodu.


Žadatelé o starobní důchod musí získat potřebnou dobu pojištění. V roce 2019 jde o dobu alespoň 35 let. Potřebnou dobu pojištění je nutné si hlídat již v produktivním věku a případné mezery v pojištění řešit včas, například formou dobrovolného důchodového pojištění.


Vždy ale platí, že při odchodu do starobního důchodu lidé často pocítí finanční ztrátu. Je tedy třeba myslet i na soukromé zajištění. Na penzi je možné si spořit pomoci doplňkového penzijního spoření. Víte, jaké jsou dnes možnosti? Jaké fondy je dobré si zvolit v závislosti na časovém horizontu? Na tyto všechny otázky Vám odpoví naši finanční poradci.