Pojištění schopnosti splácet hypotéku nabízí na našem trhu víceméně každá banka poskytující hypoteční úvěry. Často je pojištění jednou z podmínek snížení úrokové sazby. Dle analytiků je tímto pojištěním zajištěno až 80 procent půjček. Jde o tak kvalitní produkt, který dá klientům skutečnou jistotu, nebo je to výsledek usilovné práce marketingu jednotlivých institucí?

Nemalým háčkem může být u tohoto pojištění samotná aktivace případné pojistné události. Před několika dny byl zveřejněn případ jednoho muže, který se po onemocnění rakovinou marně snažil domoci od pojišťovny plnění, tedy vyplacení jeho pojistky, kterou si uzavřel s hypotékou. Pojišťovna ale bohužel odmítla klientovi zaplatit jeho hypotéku, s argumentem, že on není pojistník, tedy není kompetentní o pojistné plnění žádat. Celá kauza je nyní předložena ČNB, která by měla posoudit, zda je popsané jednání banky a pojišťovny v pořádku. Právě ČNB ale vydala prohlášení, že dohled, který vykonává, podléhá mlčenlivosti a z tohoto důvodu nemůže poskytovat informace o tom, zda a jaké kroky činí ve vztahu k dohlíženým subjektům - neboli bankám. Podle ČNB by se ale celková situace měla zlepšit, například na základě připravované zákonné úpravy.


Výrazným doporučením jev každém případě důkladné a pečlivé seznámení klientů s pojistnou smlouvou a jejími podmínkami. Mohou totiž zjistit, že v pojistné smlouvě figurují pouze jako objekt, a je tedy jen na bance, zda bude pojistku uplatňovat nebo ne.


Vždy by se měl také klient zamyslet, zda by pro něj nebylo bezpečnější uzavřít individuální pojistnou smlouvu, kde by byl nejen v právním postavení pojištěného, ale současné i v právním postavení pojistníka. V tom případě totiž může zažádat o uplatnění pojistného plnění, a je potom poukázáno na jejich účet a klient sám může rozhodnout, zda plnění použije na pokrytí závazku vůči bance, nebo zajistí jiné segmenty. V tomto případě je ale žádoucí, aby byla pojistka správně nastavená, s ohledem na stávající příjmy a s tím spojené propady a to vše v závislosti na výši závazku a vlastní zdroje.


Chcete i Vy mít správně nastavené pojistné částky v životním pojištění, nebo teprve přemýšlíte o jeho založení? Kontaktujte naše finanční poradce. Nastíní Vám, co by bylo třeba zajistit ve Vašem případě a udělají Vám propočty a srovnání pojištění dle Vašich požadavků.