Jako každý rok i letos je do konce května nutné zaplatit daň z nemovitosti. Právnické osoby budou na tuto skutečnost upozornění do datových schránek, fyzické osoby obdrží daňovou složenku do poštovních schránek nebo na nahlášený e-mail.


Zpozornět by ovšem měli všichni ti, kteří si nemovitosti pořídili v minulém roce. Ti měli povinnosti do konce ledne letošního roku podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. V případě že na přiznání zapomněli, je třeba jej podat co nejdříve a počítat se sankcemi.


V případě, že na placení daně pozapomenete, bez sankce je možné uhradit ještě do 6. června. Po tomto datu začnou všem nabíhat úroky z prodlení.