V tradiční prestižní soutěži Banka roku 2019 již poněkolikáté nehodnotí pouze produktové informace jednotlivých institucí, ale zaměřují se také na praktické fungování institucí pro občany s handicapem.

Hodnotitelé jsou v této kategorii vozíčkáři a lidé se sluchovým postižením. Hodnotí nejčastější fyzické a komunikační bariéry, které mohou v bankovních institucích vznikat a oceňují snahu zaměstnanců bank maximálně vyjít klientům vstříc.

Nejlépe v letošním roce se umístila Česká spořitelna (ČS). Na dalších místech se umístila Československá obchodní banka (ČSOB) a Komerční banka (KB).