Přestože se v nedávné době důchody navyšovali ze strany státu, stále se nejedná o žádné terno. Dle předpokladů nebude v budoucí době žádné velké zlepšení – reálná hodnota penzí totiž bude výrazně nižší, než je tomu dnes.

Aby s nástupem penze lidem neklesla jejich životní úroveň, je třeba individuálního odkládání a spoření. Jednou ze státně dotovaných možnosti je doplňkové penzijní spoření. S prostředky, které účastník vloží na spoření, penzijní společnosti dále pracují. Tyto peníze vkládají do účastnických fondů, dle míry rizika, do kterého chce klient vstupovat. V minulém roce dynamické fondy dokázaly zhodnotit penzijní úspory v průměru o více než 7 %, vyvážené fondy asi o 1% a konzervativní fondy byli bohužel v záporných hodnotách.

Máte i vy již založené spoření na penzi? Víte o možnostech zhodnocování Vašich příspěvků? Poraďte se o možnostech s našimi finančními poradci. Pomohou Vám nastínit, jak Vaše peníze pracují v čase.