Na začátku roku 2018, se díky novele občanského zákoníku do našeho právního řádu opět zavedlo předkupní právo spoluvlastníků nemovitých věcí. Ze zákona má tedy spoluvlastník nemovitosti při prodeji povinnost nabídnout odkup spoluvlastníkům. Pro majitele nemovitostí to ale může být značná komplikace.


Zákon totiž požaduje, aby podílový spoluvlastník nejprve sehnal zájemce na koupi nemovitosti, sepsal s ním kupní smlouvu na jeho část a teprve po té smlouvu předložil ostatním spoluvlastníkům. Ti se musí vyjádřit, zda nemají o podíl zájem. Na vyjádření mají lhůtu třech měsíců, přičemž souhlasným úkonem je uhrazení kupní ceny. Může se tedy stát, že původní zájemce, i přestože má podepsanou kupní smlouvu, nemovitost nenabyde.


Existuje výjimka, která upravuje neexistenci předkupního práva, a to v případě, že se jedná o převod nemovitosti na osobu blízkou. Okruh osob blízkých je definován v § 22 OZ. Jedná se hlavně o manžele, rodiče, sourozence a podobě.


Celý postup prodeje s aplikací předkupního práva bude velice složitý, protože je třeba v něm třeba zohlednit několik různých aspektů, což člověk neznalý realitního práva bude těžko zvládat. Navíc i v případě jistoty, že se k předkupnímu právu musí přistoupit, existuje několik různých variant, které je třeba právně podchytit.


Pokud plánujete prodávat nebo nakupovat nemovitost a chcete mít všechny administrativní úkony právně v pořádku,obraťte se na naše realitní makléře. Jsou to profesionálové v oboru, kteří Vám mimo jiné v rámci svých služeb zajistí kompletní smluvní dokumentaci.