Natland rezidenční investiční fond. To je developerský fond pro kvalifikované investory, které nabízí prioritní investiční akcie s přednostním výnosem 5,4% p.a. Tento výnos lze získat již v časovém horizontu 3 roky a více. Minimální investice je 1.000.000,- Kč.


Fond administruje a obhospodařuje AVANT investiční společnost, která se specializuje právě na správu fondů pro kvalifikované investory. Prostřednictvím fondu Natland rezidenční fond realizuje finanční a investiční skupina Natland Group své developerské projekty. Aktuálně dokončuje projekt Čakovický park, jehož výstavba započala v roce 2011. Jedná se o jeden z největších komplexních rezidenčních projektů v České republice. Celkový počet bytů v tomto projektu přesáhne 800, z toho 540 bytových jednotek již bylo zkolaudováno.


A co vy? Znáte nějaké fondy kvalifikovaných investorů? Naši finanční poradci s Vámi proberou veškeré možnosti investic, včetně těchto.