Původní plány státního fondu pro bydlení bylo vyčlenit 650 miliónů korun na uspokojení mladých žadatelů o úvěr. Spekulovalo se i o tom, že suma nebude dostačující a bude nutné jí navýšit. Dle dosavadního bilancování navyšování nebude nutné. Dokonce prý ve fondu zbývá okolo 50 milionů korun.

Schválené žádost jsou v současné době ve fázi, kdy je žadatelům zaslaná smlouva k akceptaci, nebo je po nich požadováno určité doplnění. Fond si musí řádně ověřit, zda splňují všechny dopředu zadané podmínky.

Právě nedostatky v žádostech z větší části způsobily nedočerpání plánované částky.