Na pracovištích Státního fondu rozvoje bydlení v Praze a v Olomouci, se již v noci začali tvořit fronty, městská policie byla ve střehu. Od osmi ráno totiž dnes fond přijímá žádosti o zvýhodnění půjčky na bydlení pro mladé lidi.


Na rodinný dům půjčí stát až 2.000.000,- Kč, na byt až 1.200.000,- Kč a na modernizaci bydleni až 300.000,- Kč. Úvěry se v několika bodech podobají komerčním úvěrům – musí být například maximálně do 80 % hodnoty pořizované nemovitosti. Podmínky pro žadatele jsou, že se musí jednat o sezdané páry do 36 let, nebo páry nesezdané, které pečují o dítě do 15 let. Rozdílem oproti komerčním úvěrům od bank, je nižší úrok.


Peněz však ve fondu není mnoho. Na letošní rok má fond připraven 650 miliónů korun. V letech 2019 až 2021 ale fond plánuje ve svém rozpočtu vyčlenit na tento program každý rok jednu miliardu.