Peníze v řadě vztahů bývají často dlouhou dobu tabu. Řešení společné finanční situace se často začne řešit až v případě, že přijdou nějaké problémy a to už bohužel může být pozdě. I na statistice rozvodovosti lze pozorovat, že finance bývají jedním z důvodů rozkolů párů. Jak by tedy měly manželské páry finančním neshodám předcházet a co mohou považovat za výhody ve vztahu manželství a financí?


Nejčastějším vstupním problémem bývá, že každý z partnerů nahlíží na starost o finance odlišným pohledem, jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu. Nejlepším řešením je sestavení finančního plánu, kde jako vstupní údaje je nutné analyzovat společné příjmy a výdaje. Z ušetřených peněz je poté možné společné investování do různých produktů. Každý z partnerů může mít ale odlišnou toleranci rizika. Jako základ je možné využít tradiční konzervativní produkty jako je stavební spoření, nebo konzervativněji zaměřené podílové fondy. Důležité je také se dohodnout na investičním cíli, tedy zda chtějí manželé šetřit na společné bydlení,vzdělání dětí, nebo zabezpečení budoucího života.


Výhodnější postavení na finančním trhu mají manželé v případě žádosti o úvěr. Hypoteční úvěr je pro manžele nabízen s malým zvýhodněním a stejně tak bonitně, vždy vycházejí lépe dva žadatelé. V oblasti pojištění mohou manželé využívat různých množstevních slev za další pojištěné osoby, nebo je možné si převádět bonusy z pojištění vozidel. Výhody lze také pozorovat v souvislosti s daněmi z příjmů fyzických osob.


Pokud i vy přemýšlíte finanční rozvaze, kontaktujte naše finanční poradce, kteří Vám pomohou s analýzou a navrhnou Vám různé řešení, individuálně dle Vašich cílů a přání.