Bezesporu je pojištění jedna z nejdůležitějších věci zajištění. Užitečné je mít kryté velké škody a velká rizika, která by mohla v případě nesprávně nastaveného krytí být pro člověka zničující.


Nastavení pojištění je vhodné provádět až po provedení řádné analýzy rodinných příjmů, výdajů a závazků, a to vše s ohledem na představy klienta.


Máte dobře nastavenou pojistku? Kryje vše co chcete? Dovedete si vůbec představit důsledky neočekávaných situací? Chcete se nad vším pořádně zamyslet a rozkrývat souvislosti?


Kontaktujte naše finanční poradce. Pomohou Vám s analýzou a budou s Vámi modelovat jednotlivé situace a dle Vašich představ na ně stavět odpovídající pojištění.