Podle návrhu ministerstva financí s Českou národní bankou by měli lidé do 36 let snáz dosáhnout na hypoteční úvěr. Pro mladší zájemce tedy budou platit volnější limity.


Na mladé lidi totiž banky mohou pohlížet jako na skupinu lidí, kteří jsou zpravidla na začátku své kariéry a tak se jim pravděpodobně bude zvyšovat jejich příjem. Pokud nová výjimka začne platit, bude nutné, aby všichni žadatelé splňovali podmínku nižšího věku. Konkrétně půjde o limit ukazatele LTV, který by měl být pro mladé zájemce o deset procentních bodů vyšší než u ostatních lidí, ukazatel DTO o jednoroční násobek čistých příjmů výš a ukazatel DSTI o pět procentních bodů výš.


Chcete vědět jak si představit nové regulativy v praxi? Kontaktujte naše finanční poradce a pobavte se o možnostech získání úvěru.