Od 1. ledna 2018 vzešla v platnost novela, která opět zavádí sankce v podobě příspěvku do garančního fondu ČKP (české kanceláře pojistitelů).


Neplatit povinné ručení za vozidlo registrované v registru motorových vozidel se může velmi prodražit. V případě že Vaši prodlevu odhalí silniční kontrola, pokuta se může vyšplhat až do výše 40.000,-Kč. Při způsobení dopravní nehody může ČKP nárokovat po nepojištěném vlastníkovi náhradu za škody a újmy, do maximální výše 300.000,-Kč.


Za nepojištěné vozidlo se také bude platit takzvané sankční pojistné, tedy denní částku definovanou dle druhu vozidel, zdvihového objemu válců a také dle nejvyšší povolené hmotnosti. Výši příspěvku stanovuje vyhláška Ministerstva financí České republiky a měla by být odvozena od výše pojistného na povinném ručení.


Nenechávejte si zbytečně účtovat sankce a pokuty a nechte si své auto pojistit ihned na druhý den! Stačí kontaktovat naše finanční poradce, kteří Vám udělají nabídku napříč pojišťovnami.