V Česku začíná být bydlení nejhůř dostupné ze všech zemí Evropské Unie. Ceny nemovitosti stále rychle rostou a nařízení České národní banky je přísnější a přísnější. Nejnovější informace ukazují, že splátka hypotéky nesmí přesáhnout o nových žadatelů víc než 45 % čistého příjmu domácnosti a zároveň celková půjčená částka nesmí přesáhnout devítinásobek průměrného ročního čistého příjmu. Toto nařízení musí banky respektovat od začátku října.


Hypoteční trh se tedy stále více zpomaluje, a podle posledních dlouhodobých dat začíná klesat. Dá se očekávat, že pokles bude od podzimu ještě více citelný. Odborníci tedy predikují, že přijde vysoká poptávka po nájmech a tím zcela jistě poroste i měsíční nájemné.


I vy řešíte otázku bydlení? Podívejte se na aktuální nabídku nemovitostí našich makléřů.