Dle průzkumů jsou Češi v oblasti partnerských financí velmi konzervativní. Zhruba každý třetí, který žije se svým partnerem, považuje finance za soukromou záležitost. Dle novely zákona by ale každý před sňatkem měl znát finanční závazky toho druhého, protože po sezdání je dlužně odpovědný stejně jako jeho partner. Za dluhy, a to vzniklé také před uzavřením manželství, mohou být exekucí postižení oba dva manželé.


V případě, že se chce nastávající partner vyvázat z dluhů svého protějšku, je možné notářsky zúžit SJM (společné jmění manželů), kde může jeden z partnerů vzít výslovně uvedené dluhy a závazky pouze na svojí osobní odpovědnost. O změně majetkového režimu je ale vždy nutné informovat úvěrovou společnosti, před podáním žádosti o úvěr.


Jak jste na tom se znalostí závazků Vašeho partnera vy? Uvítali byste možnost komplexní rodinné analýzy Vašich příjmů, výdajů a závazků? Kontaktujte naše finanční poradce.